FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

GO TO MIYAGI AND JONES HAARLEM >

We are

Miyagi and Jones

Utrecht.

We would

like to stay

in touch.

MOCHTEN ER NA HET BEKIJKEN VAN ONZE WEBSITE TOCH NOG VRAGEN ZIJN, VUL DAN HET ONDERSTAANDE FORMULIER IN!

IF AFTER VIEWING OUR WEBSITE THERE ARE STILL SOME QUESTIONS, JUST FILL IN THE CONTACT FORM BELOW!

We are

open again for

dinner.

WIJ ZIJN WEER OPEN! ALLEEN VANWEGE DE CORONA MAATREGELEN GELDT DAT WE HIERVOOR OOK MAATREGELEN HEBBEN OOK IS HET VERPLICHT OM TE RESERVEREN. RESERVEREN VOOR HET TERRAS IS NIET NODIG, MAAR WEL AAN TE RADEN. UITERAARD GELDT DE 1,5 METER AFSTAND VOOR ZOWEL GASTEN ALS BEDIENING. JE DIENT ZOWEL BIJ DE RESERVERING ALS BIJ AANKOMST AAN TE GEVEN DAT JE CORONAKLACHTENVRIJ BENT. JE ZIT 2 AAN 2 MET 1,5 METER RUIMTE TUSSEN DE TAFELS. VORMEN JULLIE ÉÉN HUISHOUDEN DAN KUN JE WEL MET ZIJN ALLEN AAN EEN TAFEL ZITTEN. GRAAG VERNEMEN WIJ DAT BIJ JE RESERVERING. WIJ BEGRIJPEN DAT AL DEZE MAATREGELEN SOMS IN STRIJD ZIJN MET HET GASTVRIJHEIDSPRINCIPE, ECHTER HOPEN WIJ OP UW BEGRIP.

WE ARE OPEN AGAIN! ONLY BECAUSE THE CORONA MEASURES WE ALSO HAVE OUR MEASURES FOR THIS AND IT IS OBLIGATORY TO BOOK YOUR TABLE. BOOKING FOR THE TERRACE IS NOT NECESSARY, BUT RECOMMENDED. THE 1.5 METER DISTANCE APPLIES TO BOTH GUESTS AND PERSONELL. YOU MUST INDICATE BOTH WITH YOUR BOOKING AS WELL AS WITH YOUR ARRIVAL THAT YOU ARE CORONA-COMPLAINT-FREE. YOU ARE SEATED 2 BY 2 WITH 1.5 METERS OF SPACE BETWEEN THE TABLES. IF YOU’RE FROM ONE HOUSEHOLD THEN YOU CAN ALL SIT AT ONE TABLE. WE UNDERSTAND THAT ALL OF THESE MEASURES ARE CONTRARY TO OUR HOSPITALITY, HOWEVER, WE HOPE FOR YOUR UNDERSTANDING.

CLICK HERE FOR GOOGLE MAPS

directions to your favorite restaurant.

MET DE AUTO BEREIK JE MIYAGI AND JONES DOOR OP DE RING UTRECHT DE BORDEN MET ‘JAARBEURS’ TE VOLGEN. RONDOM DE JAARBEURS IS VOLDOENDE MOGELIJKHEID TOT PARKEREN, WAAARBIJ P1 EN P3 HET BESTE GELEGEN ZIJN. LET OP, WANT DEZE PARKEERPLAATSEN VALLEN ONDER HET ‘BETAALD PARKEREN’. VANAF JULI BEREIK JE DE IN- EN UITGANG VAN P3 VIA DE VAN ZIJSTWEG.

TO GET TO MIYAGI AND JONES BY CAR TAKE THE ‘RING UTRECHT’ AND FOLLOW THE SIGNS WITH ‘JAARBEURS’. AROUND THE JAARBEURS ARE SUFFICIENT PARKING OPPORTUNITIES, WITH P1 AND P3 CLOSEST. NOTE: THESE PARKING AREAS ARE ‘PAYED PARKING’. FROM JULY, YOU CAN REACH P3 VIA THE VAN ZIJSTWEG.